REKISTERI­SELOSTEET

Rekisteriselosteitamme päivitetään toimintamme ja käyttämiemme teknologioiden kehittämisen myötä. Selosteiden sisältö voi näin ollen muuttua.

Päivitetty 5.11.2019

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Markkinointirekisterin rekisteriseloste

Yhteydenottorekisterin rekisteriseloste

ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10 §

Laatimispäivä: 5.11.2019

1 REKISTERINPITÄJÄ

Magic Automation Oy

Hallituskatu 8A, 33200 Tampere 010 328 4705 asiakaspalvelu@magicautomation.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Timo Haapavuori c/o Magic Automation Oy 050 584 2585 timo.haapavuori@magicautomation.fi

3 REKISTERIN NIMI

Magic Automation Oy:n asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Magic Automation Oy:n asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseen ja hallinnointiin sekä asiakassuhteen ja asiakasviestinnän hoitamiseen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kunkin asiakasyrityksen henkilötiedot vaihtelevat asiakkaalla käytössä olevan palvelun mukaan.

Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

Palvelun käyttäjien ja yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, henkilöiden yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta, asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot, palautteet, reklamaatiot), laskutus- ja perintätiedot, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus), rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio). Lisäksi mahdollisia markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyviä tietoja sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai asiakasyrityksen edustajalta asiakassuhteen aikana sekä palvelujen käytön kautta.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan aineistoa ei näytetä, eikä luovuteta sivulliselle eikä anneta sitä oikeudetta teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteri sijaitsee Suomessa. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakasrekisteriin liittyvään tiedottamiseen käytetään EU-alueen ulkopuolella sijaitsevaa sähköpostituspalvelua. https://mailchimp.com/legal/privacy/

Lisäksi rekisteröidyn tietoja saattaa asiakaspalautekyselyjen yhteydessä kertyä EU-alueen ulkopuolella sijaitsevaan kyselytutkimusohjelmistoon. https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  1. Manuaalinen aineisto

Mahdollinen asiakkaan henkilötietoa koskeva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajoitettu pääsy. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

  1. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Magic Cloud on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tietojen käyttämiseltä tai tietojen tuhoutumiselta.

Asiakkaalle tarjotusta palvelusta riippuen Magic Automationin teknisestä ylläpidosta vastaavalla henkilökunnalla saattaa olla pääsy palveluihin liitettyjen henkilöiden henkilötietojen tarkastelemiseen esimerkiksi helpdesk-toiminnan yhteydessä. Magic Automationin henkilökunta on allekirjoittanut erillisen tietosuojasopimusliitteen. Henkilöstön oikeudet ja valtuudet palveluiden tuottamisessa käytettävissä tietojärjestelmissä rajataan työtehtävien laajuus huomioon ottaen ja järjestelmiin pääsyä hallitaan kohdennettujen käyttöoikeuksien kautta.